Office Bearer Of C.H.M.E.Society

Governing Council Committee

Lt.Gen.(Rtd.) Dattatray Shekatkar
President
Adv. Avinash J. Bhide
Vice President
Shri Shailesh S. Joglekar
Vice President
Shri Pramod Kulkarni
Working President
Dr. Dilip Belgonkar
General Secretary
Adv. Suhas S. Jape
Joint Secretary
CA. Manohar Sudhakar Neve
Treasurer
CA.Prakash Gangadhar Pathak Member
Shri Narayan Waman Dixit Member
Shri Ashutosh Narayan Rahalkar Member
Shri Vijay Tryambak Aghav Member
Shri Madhav Vasant Barve Member
Adv. Rajendra Hanumant Satale Member
Shri Rushikesh Somnath Joshi Member
Shri Narendra Gangaram Wani Member
Shri Satish Vasant Salpekar Member
Shri Bharat Kumar Parikh MemberNashik Division Committee


Capt. Dr.Shripad G. Narvane
Chairman

Shri Milind S. Vaidya
Vice Chairman

Shri Hemant P. Deshpande
Secretary

Shri Nitin N. Garge
Joint Secretary

Shri Shital G. Deshpande
Treasurer
Sau.Rashmi Parag Ranade Member
Adv.Swapna Eknath Satpurkar Member
Shri Prashant Dattatray Naik Member
Dr.Madhushri Sanjeev Savji Member
Dr.Ajit Bhaskar Bhandhakkar Member
Shri Aniruddha Vyanktesh Telang Member
Shri Rushikesh Nanda Yadav Co-opted Member
Shri Parag Ganesh Kanekar Co-opted Member